Mitt Univers

Om Mitt Unviers AS

Vi styrker bedrifter – en løsning om gangen

Mitt Univers

Vi styrker bedrifter – en løsning om gangen

ys-banner123

Ta kontakt med oss

Mitt Univers er blitt kalt «Næringslivets Airbnb». Bakgrunnen for det, er at vi setter sammen de tilbudene om hjelp og utstyr som næringslivet til enhver tid etterspør. Det er ikke en eneste bedrift som er helt lik en annen, derfor trengs det skreddersydde tilbud til hver enkelt bedrift. Mange bedriftsledere vet at de trenger hjelp på enkelte områder, men så vet de hverken hvor de skal lete eller hvordan de skal gjøre trygge valg. Mitt Univers har gjort undersøkelsene for deg, og kan gi deg rådene du trenger. 

Dette kan vi si fordi vi har kvalitetssikret de samarbeidspartnerne vi anbefaler og formidler, slik at kundene våre skal kjenne seg trygge. For riktig nok er det dyrt å gjøre feil ansettelser. Som vi forresten også kan hjelpe deg å unngå. Men det er kanskje minst like dyrt, problemfylt og vanskelig å gjøre feil investeringer. 

Det kan dreie seg om valg av IT-løsninger, regnskap, finansieringskilder, samarbeidspartnere innen transport, bilfinansiering eller drivstoff. I likhet med hotellkjeden vi har blitt sammenlignet med (mest på grunn av forretningsmodellen, ikke størrelsen) eier vi heller ikke bedriftene vi samarbeider med. Men vi har kvalitetssikret at de leverer innenfor våre høye standarder, og kan stå inne for at du får de løsningene du trenger – og spør etter. Vi gir oss ikke før du er fornøyd! 

Vår modell har dessuten også andre fordeler, siden vi vet så til de grader hvor omskiftelig hverdagen for en bedrift kan være i det som har bli vår hverdag etter pandemien: Selv om den bragte massevis av tøffe utfordringer, har tiden etterpå, med krig i Europa, høye strømpriser og inflasjon, samt lav kroneverdi, bragt med seg et nesten ekstremt krav om omstilling. 

Vi i Mitt Univers hjelper deg å finne de riktige løsningene – og raskt nok til at de skiftende forutsetningene ikke blir mer enn du kan bære. 

I en verden som vår er det viktig å ikke falle for enhver ny «app» som skal frelse deg, eller alle såkalte revolusjonerende nyheter innenfor alt fra firmadrift til markedsføring. I bunn og grunn er det nemlig de samme verdiene som gjelder: Hardt arbeide og kompetanse til å gjøre de riktige valgene.

Mitt Univers AS

LEDELSEN

Jørn Wad

Daglig leder

Susanne Slaatsveen
Casper Slaatsveen