Mitt Univers

Vi styrker bedrifter – en løsning om gangen

Mitt Univers er blitt kalt «Næringslivets Airbnb». Bakgrunnen for det, er at vi setter sammen de
tilbudene om hjelp og utstyr som næringslivet til enhver tid etterspør. Det er ikke en eneste bedrift
som er helt lik en annen, derfor trengs det skreddersydde tilbud til hver enkelt bedrift. Mange
bedriftsledere vet at de trenger hjelp på enkelte områder, men så vet de hverken hvor de skal lete
eller hvordan de skal gjøre trygge valg. Mitt Univers har gjort undersøkelsene for deg, og kan gi
deg rådene du trenger.


Dette kan vi si fordi vi har kvalitetssikret de samarbeidspartnerne vi anbefaler og formidler, slik at
kundene våre skal kjenne seg trygge. For riktig nok er det dyrt å gjøre feil ansettelser. Som vi
forresten også kan hjelpe deg å unngå. Men det er kanskje minst like dyrt, problemfylt og vanskelig
å gjøre feil investeringer.


Det kan dreie seg om valg av IT-løsninger, regnskap, finansieringskilder, samarbeidspartnere innen
transport, bilfinansiering eller drivstoff. I likhet med hotellkjeden vi har blitt sammenlignet med
(mest på grunn av forretningsmodellen, ikke størrelsen) eier vi heller ikke bedriftene vi samarbeider
med. Men vi har kvalitetssikret at de leverer innenfor våre høye standarder, og kan stå inne for at du
får de løsningene du trenger – og spør etter. Vi gir oss ikke før du er fornøyd!


Vår modell har dessuten også andre fordeler, siden vi vet så til de grader hvor omskiftelig
hverdagen for en bedrift kan være i det som har bli vår hverdag etter pandemien: Selv om den
bragte massevis av tøffe utfordringer, har tiden etterpå, med krig i Europa, høye strømpriser og
inflasjon, samt lav kroneverdi, bragt med seg et nesten ekstremt krav om omstilling.


Vi i Mitt Univers hjelper deg å finne de riktige løsningene – og raskt nok til at de skiftende
forutsetningene ikke blir mer enn du kan bære.


I en verden som vår er det viktig å ikke falle for enhver ny «app» som skal frelse deg, eller alle
såkalte revolusjonerende nyheter innenfor alt fra firmadrift til markedsføring. I bunn og grunn er det
nemlig de samme verdiene som gjelder: Hardt arbeide og kompetanse til å gjøre de riktige valgene.