Mitt Univers

Hva gjør du når ingen tar telefonen?

Eller kanskje enda verre: Når du ikke kan finne hverken telefonnummer eller mailadresse til det
firmaet du forsøker å komme i kontakt med?


Det sies at digitaliseringen skjøt stor fart under pandemien vi opplevde for ikke lenge siden, og det
stemmer nok. Men samtidig ble det også skapt noen utfordringer: Folk ble skikkelig lei av digitale
møter, og foretrakk å møtes rent fysisk, kanskje i enda større grad enn før.


Men så var det dette med kundeservice, resepsjon og telefonvakt, da. I de siste årene har det blitt
mer og mer vanlig å spare inn på budsjettet ved å kutte ut mest mulig direkte kontakt med kundene,
og la dem velge selvbetjeningsløsninger på nett. Og i mange tilfeller fungerer da også dette helt
glimrende. Det er bare det, at det også er mange bransjer – og tilfeller og situasjoner – da det må
menneskelig kontakt til.


Vi i Mitt Univers har samlet en skikkelig trivelig gjeng av folk med de forskjelligste
yrkesbakgrunner, og felles for dem alle er at de har solid erfaring. Faktisk har de minimum 10 års
yrkeserfaring, og vet derfor nøyaktig hva kundene kommer til å forvente av personlig service og
omtanke. MEN: Det betyr ikke at de uten videre kan «ta over» oppgaven med å være en bedrifts
ansikt – eller rettere sagt stemme – utad. De vil kreve at du setter av MINST to dager for å gi dem
en solid innføring i hvordan akkurat DIN bedrift skal fungere i møtet med kundene, og ikke minst
hvilket inntrykk du ønsker at de skal sitte igjen med.


Kundeservice er i bunn og grunn en problemløser, enten det nå kan dreie seg om et problem kunden
henvender seg med, eller det handler om å løfte omdømmet til bedriften din. Men i mange tilfeller
handler det også om å ha menneskekunnskap nok til å komme kundene i møte. Kundene må føle
seg sett – og dermed ivaretatt.