Mitt Univers

Hva vil du bli husket for?

Det nærmer seg jubileum, og det går opp for deg at du bør gjøre noe annet og mer enn bare en fest
for de ansatte. Samtidig er det viktig å vise frem dine dyktige medarbeidere, som så mange kjenner
til, men kanskje ikke vet noe mer om?

Dessuten er det viktig å bruke denne anledningen til å vise kunder, banken, leverandører og andre
forbindelser at bedriften er sterk, fordi man nettopp er en del av et fellesskap som er bygget opp
over mange år. Faktisk i 20, 30, eller 50 år har selskapet levert kvalitet til alle sine mange kunder.
I tillegg til det lokale arrangementet, flagg, fest og ballonger som dere sikkert har tenkt på, er det
viktig å markere dette på en måte som vil bli husket lenge. Og heldigvis er det slik at alle firmaer
med en historikk som deres, har mye å vise fram. Det finnes sikkert en rekke gamle bilder her og
der, det er gode historier fra alle disse årene, og ikke minst viser man gjerne frem utviklingen ved
en anledning som dette.

Noen velger å gjøre det ved å lage en jubileumsbok, og det kan være på sin plass, dersom du tenker
at kundene dine vil ha den i bokhyllen og bruke den flittig. Vi tillater oss å stille spørsmål ved det.
Derfor har vi spesialisert oss på å lage jubileumsaviser – eller magasiner om kundene heller ønsker
det. Men avisformen har mange fordeler: For det første formatet, der tabloidsidene gir massevis av
plass til de historiene som du gjerne vil fortelle. Det andre er det litt «retro» uttrykket, som man
gjerne er på jakt etter ved slike anledninger. Faktisk er det mange som gir ut deler av avisen i
sorthvitt (gjerne forbeholdt de historiske oppslagene).

Hva velger du?